Almer's Rhytme

The A L M E R

ADAM
MaLe
Scorpio '84
angel_eye2610@yahoo.com
adams2610@gmail.com

Leave the Footprints

My SpideyFriends of Mine

AdiPutro Chan
LyLe Chan
Ma2dra Chan
Wildan Chan
Ichi Chan
Noir Chan
Shidex Sama
Dedi_Gunawan Sama
Mbak Arie ISAT
Mas Rano ISAT
Mas Hari ISAT

My Past Thoughts

Untuk Kekasihku...
My Underpants
J-GATHERING
Bunkasai & The Ice World
Here The Story....
Duuuhh..Kangen Banget Gw!!!
Ada Apa Gerangan??
We Meet Again....
My Six Weird Things
Night At The Sunda Kelapa Mosque

Memories for You

December 2006
January 2007
February 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
June 2008
July 2008
March 2009
May 2009

Credit to

BLOGGER
LyLe MauLina
LyLeLabs

At Your mission


Dengan Mengingat Allah, Hati Menjadi Tenang Wednesday, April 2, 2008

-- Dengan Mengingat Allah, Hati Menjadi Tenang --


Kejujuran itu kekasih Allah. Keterusterangan merupakan sabun pencuci hati. Pengalaman itu bukti. Dan seorang pemandu jalan tak akan membohongi rombongannya. Tidak ada satu pekerjaan yang lebih melegakan hati dan lebih agung pahalanya selain berdzikir kepada Allah.

{Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) Kepadamu.}

(QS. Al-Baqoroh:153)

Berdzikir kepada Allah adalah surga Allah di bumi-nya. Maka siapa yang tak pernah memasukinya,ia tidak akan dapat memasuki surga-Nya di akhirat kelak. Berdzikir kepada Allah merupakan penyelamat jiwa dari pelbagai kerisauan,kegudahan,kekesalan dan goncangan. Dan dzikir merupakan jalan pintas paling mudah untuk meraih kemenangan dan kebahagiaan hakiki. Untuk melihat faedah dan manfaat dzikir,coba perhatikan kembali beberapa pesan wahyuilahi ! Dan cobalah mengamalkannya pada hari-hari Anda,niscaya Anda akan mendapatkan kesembuhan!

Dengan berdzikir kepada Allah,awan ketakutan,kegalauan,kecemasan dan kesedihan akan sirna. Bahkan, dengan berdzikir kepada-Nya segunung tumpukan beban kehidupan dan permasalahan hidup akan runtuh.

Tidak mengherankan bila orang-orang yang selalu mengingat Allah senantiasa bahagia dan tentram hidupnya. Itulah yang memang seharusnya terjadi. Adapun yang sangat mengherankan adalah bagaimana orang-orang yang lalai dari berdzikir kepada Allah itu justru menyembah berhala-berhala dunia. Padahal,

{Berhala-berhala) itu mati tidak hidup dan berhala-berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan.}

(QS.An-Nahl: 21)

Wahai orang yang mengeluh karena sulit tidur,yang menangis karena sakit,yang bersedih karena sebuah tragedi, dan yang berduka karena suatu musibah,sebutlah nama-Nya yang kudus! Betapapun,

{Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia (yang patut disembah)?}

(QS. Maryam:65)

Semakin banyak Anda mengingat Allah, pikiran Anda akan semakin terbuka, hati Anda akan semakin tenteram,jiwa Anda akan semakin bahagia,dan nurani Anda semakin damai sentosa.Itu,karena dalam mengingat Allah terkandung nilai-nilai ketawakalan kepada-Nya,keyakinan penuh kepada-Nya, ketergantungan diri hanya kepada-Nya, kepasrahan kepada-Nya,berbaik sangka kepada-Nya,dan pengharapan kebahagiaan dari-Nya.dia senantiasa dekat ketika si hamba berdoa kepada-Nya,senantiasa mendengar ketika diminta, dan senantiasa mengabulkan jika dimohon. Rendahkan dan tundukan diri Anda kepada-Nya,lalu sebutlah secara berulang-ulang nama-Nya yang indah dan penuh berkah itu dengan lidah Anda sebagai pengejawantahan dari ketauhidan,pujian,doa,permohonan dan permintaan ampunan Anda kepada-Nya.Dengan begitu, niscaya berkat kekuatan dan pertolongan dariNya, Anda akan mendapatkan kebahagiaan,ketenteraman,ketenangan,cahaya penerang dan kegembiraan.Dan,

{karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia, dan pahala yang baik di akhirat.}


Seri La Tahzan page 27

Regards,
Almer
|9:21 PM|